Monday, 5 November 2018

Al-Baqarah Ayat 261

3.2.261
Juz:3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 261:


.
Ringkasan tafsir;

Dari ayat 245 menjelaskan memberi hutang kerana Allah, akan mendapat pahala berlipat kali ganda.

Dan ayat ini pula menyebut, bahawa orang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samada merupakan yang wajib (zakat, fitrah) atau sunat (sedekah, derma) akan diberi sepuluh hingga tujuh ratus kali ganda mengikut jumlah yang disumbangkan kerana Allah.
.
[previous] [next] [home] 
.

.
RUJUKAN SUMBER;
Juzuk
3, Surah2
Terjemahan, 261~270,
 [GS] https://sites.google.com/site/45galas/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr    


No comments:

Post a Comment