Monday, 5 November 2018

Al-Baqarah Ayat 260

3.2.260
Juz:
3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 260:


Ringkasan tafsir;
Lanjutan dari ayat diatas (259), Allah telah menyatakan kepada Muhammad bahawa ingatlah kisah lain lagi yang berlaku pada Nabi Ibrahim yang ingin mendapat kepastian dari Allah walau pun sememangnya Nabi Ibrahim telah pun yakin dan beriman kepada Allah.

Al Kisah, ketika Nabi Ibrahim melihat bangkai manusia ditepi pantai telah dimakan oleh binatang didarat dan binatang diudara kemudian dimakan pula oleh binatang dilaut apabila air pasang.

Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah “Tahan ku, perlihatkan lah kepada ku bagaimana engkau menghidupkan orang mati ?”.

Maka Allah menjawab, “Adakah engkau tidak percaya ?”

Nabi Ibrahim menjawab, “bahkan, akan tetapi untuk mententeramkan hati ku”.

Maka Allah berfirman dan maksudnya, “maka ambillah empat ekor burung, dekatkan kepada mu dan potonglah ia, kemudian letakkan diatas tiap-tiap bukit sebahagian daripada burung yang dipotong itu. Maka serulah semuanya, nescaya datanglah semuanya kepada engkau dengan segera. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana”. 
 .
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER:
Juzuk
3, Surah2

Terjemahan, 251~260,
 [GS] https://sites.google.com/site/surahbaniisrail/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     


No comments:

Post a Comment