Tuesday, 29 January 2019

Al-Imran Ayat 95

4.3.95 
Juz:4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 95:

.
Ringkasan tafsir;
Ayat ini menjelaskan bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sama dengan agama yang dibawah oleh Nabi Ibrahim. Baginda telah menghalalkan makan daging unta dan minum susunya sepertilah juga yang telah dihalalkan oleh Nabi Ibrahim.

Adapun makanan yang diharamkan keatas Bani Israel dan anak cucunya kerana mereka mempunyai pekerti yang buruk berdusta dan engkar kepada nabi-nabi terdahulu, sedangkan dulunya halal bagi mereka. Demikianlah hukuman yang diterima oleh mereka yang engkar kepada ayat-ayat Allah..
[previous] [next] [home]


.
RUJUKAN SUMBER,
Juzuk4, Surah3  
Terjemahan, 91~100,
[GS]   https://sites.google.com/site/normanajidsite/5/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      


Monday, 5 November 2018

Al-Baqarah Ayat 261

3.2.261
Juz:3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 261:


.
Ringkasan tafsir;

Dari ayat 245 menjelaskan memberi hutang kerana Allah, akan mendapat pahala berlipat kali ganda.

Dan ayat ini pula menyebut, bahawa orang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samada merupakan yang wajib (zakat, fitrah) atau sunat (sedekah, derma) akan diberi sepuluh hingga tujuh ratus kali ganda mengikut jumlah yang disumbangkan kerana Allah.
.
[previous] [next] [home] 
.

.
RUJUKAN SUMBER;
Juzuk
3, Surah2
Terjemahan, 261~270,
 [GS] https://sites.google.com/site/45galas/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr